سلسله شورای علمی دوره ئی پوهنتون پروان بابت ماه سنبله دایرشد - دوشنبه 15 سنبله 1400

parwan_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۱ - ۲۱:۱۱
Monday 6 September 2021

دوشنبه 15 سنبله 1400

شورای علمی پوهنتون پروان دایرشد.

شورای علمی پوهنتون پروان پیش از چاشت امروز به رهبری محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس پوهنتون، معاونین، قاری صاحب برکت الله حنفی نمایند امارت اسلامی در پوهنتون، رواسای پوهنحی های ده گانه و شرکت اعضای دایمی آن دایر و روی چگونگی شروع دروس و جدا سازی صنف درسی محصلین اناث از ذکور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

و در پایان طرح های واحدی به رهبری مقام وزارت تحصیلات عالی به هدف شروع ارایه نمودند.