جلسه هماهنگی اداری دانشگاه پروان دایر گردید - 6 جدی 1400

parwan_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۶ - ۲۱:۴۸
Parwan University Administrative

دوشنبه 6 جدی 1400

جلسه هماهنگی اداری به رهبری قاری صاحب برکت الله حنفی نمایند فوق العاده امارت اسلامی برای نهاد های تحصیلات عالی در پروان دایر شد.

در این جلسه شماری زیادی از کارمندان واحد اداری دانشگاه پروان اشتراک نموده بودند

هدف از برگزاری این نشست هماهنگی میان کارمندان واحد اداری برای پیش برد امور راه اندازی گردید. آقای حنفی می گوید که کارمندان واحد اداری در نهادها ستون اصلی چرخش یک اداره است و باید با آنها در قسمت سرعت، دقت عمل و سپردن کار به اهل کار توجه صورت گیرد.

هر چند دردانشگاه پروان تمامی کارمندان به گونه مسلکی و مطابق به معیار ها گماشته شده اند اما نیاز است برای رسیدن نیل به هدف رُشد و شگوفای یک نهاد در نظر گرفتن اصل مکافات و مجازات مراعات گردد.

و این چیزی است که همه کارمندان به آن متعهد هستند روی همین اساس صبح امروز ضمن در خواست اجرای امورات محوله به اسرع وقت به شماری از پیشنهادات معقول شان نیز گوش داده شد که نماینده امارت اسلامی یکایک خدمت رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی خواهند رسانید.

قابل تذکر است که کارمندان واحد اداری در همصدایی با امارت اسلامی آماده کار هستند.