شورای علمی ماهانه دانشگاه پروان به روز دوشنبه 21 سرطان 1400 دایر گردید

parwan_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۲:۲۲
شورای علمی ماهانه دانشگاه پروان به روز دوشنبه 21 سرطان 1400 دایر گردید

دوشنبه 21 سرطان 1400

شورای علمی دانشگاه پروان دایر شد.

شورای علمی دانشگاه پروان پیش از چاشت امروز دوشنبه به رهبری  محترم پوهاند محمد همایون رسولی رئیس دانشگاه ، معاون مالی واداری و امور محصلان و شرکت اکثریت اعضای آن دایرشد.

در این شورا دوسیه ترفیع علمی  5 تن از استادان دانشکده های مختلف و موارد دیگر که در آجندا بود بحث و فیصله صورت گرفت.